कैलाली जिल्ला शाखा

Mr. Dushyant Kumar Basnet President
Mr. Naresh Shrestha IPP
Mr. Janak Raj Joshi Vice President
Mr. Sher Bahadur M.C. Secretary General
Ms. Saraswati Pant Treasurer
Mr. Ramesh Pandey Secretary
Ms. Bishna Shahi Asst. Treasurer
Mr. Prem Raj B.C. Executive Member
Mr. Bhakta Bahadur Bista Executive Member
Mr. Shiv Kumar Burlakoti Executive Member
Mr. Ramcharan Mahato Executive Member

Gallery