गुल्मी जिल्ला शाखा

Mr. Kamal Prasad Pandeya President
Mr. Chudamani Panthi IPP
Mr. Mahesh Shrestha Vice President
Mr. Ganesh Shrestha Secretary General
Mrs. Parbata Thapa Treasurer
Mr. Ananta Raj Adhikari Secretary
Mrs. Parbati Bhusal Asst. Treasurer
Mr. Lok Bahadur Gyawali Executive Member
Mr. Juwananda Belbase Executive Member
Mr. Agnidhar Lohani Executive Member
Mr. Hom Bahadur Pally Executive Member

Gallery