सेती अञ्चल शाखा

Mr. Gaya Prasad Kusmi President
Mr. Phoni Ram Chaudhary Immediate Past President
Mr. Shankar Prasad Sharma Vice President(Retailer)
Mr. Lal Singh Tamatta Vice-President(Wholesaler)
Mr. Prithiv Bahadur Bam Secretary General
Mr. Shailesh Kumar Shrestha Treasurer
Mr. Bhagawati Das Chaudhary Asst. Secretary General
Mr. Purna Nath Yogi Asst. Treasurer
Mr. Ram Bahadur Chaudhary Executive Member
Ms. Santoshi Devi Chaudhary Executive Member
Mr. Tek Narayan Poudel Executive Member
Mrs. Bhim Sharma Executive Member
Mr. Dogali Kathiya Tharu Executive Member
Mr. Jit Bahadur Chaudhary Executive Member
Mr. Dinesh Kumar Tharu Executive Member
Mr. Bam Bahadur Choudhary Executive Member
Mrs. Laxmi Rimal Executive Member

Gallery