NCDA News
 • Website Under Construction

औषधि व्यवस्था विभागद्वारा औषधिको खुद्रा मूल्य कार्यान्वयन

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको खुद्रा मूल्य कार्यान्वयन गरेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२/०३/२१ गतेको निर्णयानुसार नेपाल राजपत्र खण्ड ६५ संख्या १२ मिति २०७२/०४/१८ प्रकाशित तोकिएको औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्यको कार्यान्वयन भएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले एक सूचना जारी गर्दै २०७३ पुस मसान्तपछि सम्पूर्ण औषधिहरूको तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य अनुसार नै बिक्री वितरण गर्नहुन सम्पूर्ण सरोकारवाला औषधि उत्पादक, पैठारीकर्ता, खुद्रा तथा थोक बिक्रेता एबं उपभोक्ताहरुलाई जानकारी गराएको छ ।

विभागले तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य भन्दा बढी मुल्यमा औषधिको उत्पादन, पैठारी तथा बिक्री वितरण गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराएको छ ।

 • कर्णाली अञ्चल शाखा
 • महाकाली अञ्चल शाखा
 • सेती अञ्चल शाखा
 • राप्ती अञ्चल शाखा
 • भेरी अञ्चल शाखा
 • लुम्बिनी अञ्चल शाखा
 • धौलागिरी अञ्चल शाखा
 • गण्डकी अञ्चल शाखा
 • बागमती अञ्चल शाखा
 • नारायणी अञ्चल शाखा
 • जनकपुर अञ्चल शाखा
 • सगरमाथा अञ्चल शाखा
 • कोशी अञ्चल शाखा
 • मेची अञ्चल शाखा