हाम्रो बारेमा

उपभोक्ताको गुनासो

तपाईलाई कनै बस्तु वा सेवा प्रदायकले ठगि गरेको लागेमा सहयोग परामर्शको लागि 01-5244320 मा सम्पर्क गर्नुहोला । अथवा तलको फाराम भरेर गुनासो हामीलाई पठाउन सक्नु हुनेछ ।

गुनासोको लागि क्लिक गर्नुहोस