चितवन शाखाद्वारा रामजानकी बालिका आश्रममा खाना वितरण

दाँत, शारीरिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण अंग । सौन्दर्यको एक हिस्सा पनि हो यो । मिलेका दाँतका पंक्तिहरुले समग्र व्यक्तित्वमा नै प्रभाव पार्छ । त्यसैले त कवि–कलाकारहरुले दाँतको सुन्दरताको बखान गरिरहन्छन् ।

दाँत पाचन प्रणाली र समग्र स्वास्थ्यको लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनभने कुनैपनि खानेकुरा पचाउने प्रक्रिया दाँतबाट सुरु हुन्छ । दाँतले राम्ररी चपाएर मसिनो बनाएपछि कुनैपनि खानेकुरा पाचनका लागि योग्य हुन्छ । जति राम्ररी चपाउन सकियो, उत्तिनै पचाउन सहज हुन्छ । अतः जति राम्ररी खानेकुरा पच्छ, उत्तिनै हाम्रो शरीर स्वस्थ, बलियो हुन्छ ।

दाँत, शारीरिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण अंग । सौन्दर्यको एक हिस्सा पनि हो यो । मिलेका दाँतका पंक्तिहरुले समग्र व्यक्तित्वमा नै प्रभाव पार्छ । त्यसैले त कवि–कलाकारहरुले दाँतको सुन्दरताको बखान गरिरहन्छन् ।

दाँत पाचन प्रणाली र समग्र स्वास्थ्यको लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनभने कुनैपनि खानेकुरा पचाउने प्रक्रिया दाँतबाट सुरु हुन्छ । दाँतले राम्ररी चपाएर मसिनो बनाएपछि कुनैपनि खानेकुरा पाचनका लागि योग्य हुन्छ । जति राम्ररी चपाउन सकियो, उत्तिनै पचाउन सहज हुन्छ । अतः जति राम्ररी खानेकुरा पच्छ, उत्तिनै हाम्रो शरीर स्वस्थ, बलियो हुन्छ ।

दाँत, शारीरिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण अंग । सौन्दर्यको एक हिस्सा पनि हो यो । मिलेका दाँतका पंक्तिहरुले समग्र व्यक्तित्वमा नै प्रभाव पार्छ । त्यसैले त कवि–कलाकारहरुले दाँतको सुन्दरताको बखान गरिरहन्छन् ।

दाँत पाचन प्रणाली र समग्र स्वास्थ्यको लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनभने कुनैपनि खानेकुरा पचाउने प्रक्रिया दाँतबाट सुरु हुन्छ । दाँतले राम्ररी चपाएर मसिनो बनाएपछि कुनैपनि खानेकुरा पाचनका लागि योग्य हुन्छ । जति राम्ररी चपाउन सकियो, उत्तिनै पचाउन सहज हुन्छ । अतः जति राम्ररी खानेकुरा पच्छ, उत्तिनै हाम्रो शरीर स्वस्थ, बलियो हुन्छ ।