प्रकाश कुमार खण्डेलवाल

  • मुलुकभर गुणस्तरीय औषधिको सहज उपलब्धता गराई नेपालको जनस्वास्थ्य सुधारमा टेवा पुर्‍याउने ।
  • नीतिगत र व्यवस्थापकीय पहलकदमीमार्फत खुद्रा, थोक तथा आयातकर्ता औषधि व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धि र सुरक्षा प्रदान गर्ने ।